Změny v dani z přidané hodnoty

Uplatnění DPH u automobilů

  • nárok na odpočet má plátce pouze u automobilů používaných pouze a jenom ke své ekonomické činnosti dle § 72 o DPH
  • jestliže automobil používá pouze částečně k ekonomické činnosti, pak uplatní odpočet pouze v poměrné výši
  • nárok na odpočet nevzniká při použití pro uskutečněné zdanitelné plnění osvobozeného nájmu pak se nárok krátí

Úpravu odpočtu daně při změně účelu použití musí použít plátce vždy u automobilů pořízených po 1. 4. 2011. Je zde pětiletá lhůta.

Kontaktní informace

Ing. Lucie Hronková

Česká Olešná 23

37853 Strmilov

Tel.: 724 243898

Email: LS@CAT.CZ

více

Přejděte k nám!

Účetnictví Vám zpracujeme včas a zodpovědně!

 

více

Povinnost elektronického podání

Novela zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2014

více

Minimální výše pojistného

Od 1. 1 2014 se zvyšuje minimální výše pojistného pro rok 2014

  • 1752 Kč měsíčně pro osoby samostatně výdělečně činné
  • 1148 Kč měsíčně pro osoby bez zdanitelných příjmů

Minimální zálohy na sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné

  • s hlavní činností se od roku 2014 zvyšují na 1894 Kč
  • pro vedlejší výdělečnou činnost bude záloha v příštím roce 758 Kč

 

 

Zasílat novinky e-mailem

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

vedení účetnictví