Co je nového v roce 2014

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ

S platností od 1. 1. 2014 je dle § 101a odst. 1 zákona o DPH povinen plátce podávat elektronicky daňový příznání a to i dodatečná za minulá zdaňovací období, tak i negativní.

Hlášení je též povinnost podávat pouze elektronickou formou dle § 101a odst. 1 a § 102 zákona o DPH. Hlášení se musí podávat současně s daňovým přiznáním ve stanovené lhůtě.

V rámci režimu přenesené daňové povinnosti platí § 92a zákona o DPH, podává se pouze v případě uskutečnění pro jiného plátce.

Elektronické podání se uplatní i v případě podání přihlášky k registraci a oznámení o změně registračních údajů.


Výjimkou dle § 101a odst. 3 zákona o DPH z povinnosti elektronického podání je fyzická osoba s obratem za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 000 000,- , pokud ale nemá povinnost podávat elektronicky hlášení, evidenci dle § 92a.


Způsoby elektronického podání

  • datovou schránkou - pouze ve formátu a struktuře XML odpovídající XSD schématu (viz web finanční správy)
  • EPO2 - s elektronickým podpisem
  • EPO2 - nepodepisované - nutnost vytisknout potvrzení o podání a ve lhůtě podepsané doručit na příslušný úřad


ZDAŇOVÁNÍ AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ

Autoři nepotřebují ke své činnosti živnostenské oprávnění, ale přesto jsou považováni za osoby samostatně výdělečně činné dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Registrační povinnost je stanovena do 15 dnů od zahájení činnosti, u oznámení na příslušnou zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení je nutné dodržet termín do 8 dnů od zahájení činnosti.

Mezi autorské honoráře do 1. 1. 2014 patří navíc honoráře za knihy, publikace, ročenky, příjmy výkonných umělců - nejsou-li považovány za příjem dle § 6 ZDP

  • Pro zdanění autorských honorářů se uplatní zvlášní sazba daně 15% pokud příjmy od téhož plátce nepřesáhne 10 000,- za kalendářní měsíc (do 31. 12. 2013 limit 7 000,-)
  • Pokud měsíční honořář přesáhne částku 10 000,- pak se zdaňuje dle § 7 ZDP a po skončení zdaňovacího období je potřeba podat daňové přiznání.

 

 

Kontaktní informace

Ing. Lucie Hronková

Česká Olešná 23

37853 Strmilov

Tel.: 724 243898

Email: LS@CAT.CZ

více

Přejděte k nám!

Účetnictví Vám zpracujeme včas a zodpovědně!

 

více

Povinnost elektronického podání

Novela zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2014

více

Minimální výše pojistného

Od 1. 1 2014 se zvyšuje minimální výše pojistného pro rok 2014

  • 1752 Kč měsíčně pro osoby samostatně výdělečně činné
  • 1148 Kč měsíčně pro osoby bez zdanitelných příjmů

Minimální zálohy na sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné

  • s hlavní činností se od roku 2014 zvyšují na 1894 Kč
  • pro vedlejší výdělečnou činnost bude záloha v příštím roce 758 Kč

 

 

Zasílat novinky e-mailem

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

vedení účetnictví