Novinky v dani z příjmů

  • Změna názvosloví

Nově se dle § 6 jedná o příjmy ze závislé činnosti a dle § 7 příjmy ze samostatné činnosti


  • Lhůty pro podání daňového přiznání

Posledním dnem pro podání daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 je 1. dubna 2014


  • Pokuta za opožděné tvrzení daně

Dle daňového řádu je zavedena pokuta za nepodání daňového přiznání případně podané pozdě (pokud je zpoždění delší než 5 pracovních dnů) ve výši minimálně 500 Kč


  • Spolupracující osoby

Manželem/manželkou pro potřeby daně z příjmů u spolupracujících osob se rozumí též partner - toto ustanovení platné od 1. 1. 2014


  • Nové vymezení příjmů ze závislé činnosti

Daň vybíraná srážkou u příjmů ze závislé činnosti dle § 6 odst. 4 zákona o dani z příjmů - příjmy jsou samostatným základem daně pokud:

- příjmy ze závislé činnosti plynou na základě dohody o provedení práce

- jestliže zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani dle § 38k odst. 4, 5 či 7

- pokud v souhrnu za kalendářní měsíc nepřesáhne částka u jednoho plátce částku 10 000,- (změna oproti roku 2013 - dosud platil limit 5 000,-)

Od 1. 1. 2014 již nelze srážkovou daň dle § 6 odst. 4 zákona o dani z příjmů uplatnit u dohod o pracovní činnosti, jenž nepodepsal prohlášení k dani - je nutno nově odvést zálohu na daň!

Dohoda o pracovní činnosti - nárok na zápočtový list od zaměstnavatele. Může být uzavřena na dobu max 52 týdnů písemnou formou, nenáleží dovolená dle zákona a nevztahují se na ni ustanovení o pracovní době a odpočinku, překážky v práci. Odměna nesmí být nižší než minimální mzda.

Dohoda o provedení práce - max na 300 hodin v kalendářním roce, může být při zachování této podmínky uzavřena i na celý kalendářní rok

Touto změnou může poplatník nově za rok 2014 do svého přiznání zahrnout srážkovou daň a současně započíst daň sraženou na výslednou daňovou povinnost. Tímto si poplatník může uplatnit odpočty od základu daně dle § 15, slevy na dani dle § 35ba a daňové zvýhodnění na dítě dle § 35c zákona o dani z příjmů.

 

 

Kontaktní informace

Ing. Lucie Hronková

Česká Olešná 23

37853 Strmilov

Tel.: 724 243898

Email: LS@CAT.CZ

více

Přejděte k nám!

Účetnictví Vám zpracujeme včas a zodpovědně!

 

více

Povinnost elektronického podání

Novela zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2014

více

Minimální výše pojistného

Od 1. 1 2014 se zvyšuje minimální výše pojistného pro rok 2014

  • 1752 Kč měsíčně pro osoby samostatně výdělečně činné
  • 1148 Kč měsíčně pro osoby bez zdanitelných příjmů

Minimální zálohy na sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné

  • s hlavní činností se od roku 2014 zvyšují na 1894 Kč
  • pro vedlejší výdělečnou činnost bude záloha v příštím roce 758 Kč

 

 

Zasílat novinky e-mailem

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

vedení účetnictví