Ostatní

   Ostatní nabízené služby:

 • přebírání a předávání materiálů přímo u zákazníka,
 • kontrola účetnictví, které si vede podnikatel sám,
 • příprava pracovních smluv, dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti,
 • zastupování na jednáních s institucemi státní správy,
 • účetní poradenství,
 • další administrativní úkony spojedné s vedením účetníctví a daňové evidence,
 • vyhotovení vystavených faktur na pořádání klienta

Kontaktní informace

Ing. Lucie Hronková

Česká Olešná 23

37853 Strmilov

Tel.: 724 243898

Email: LS@CAT.CZ

více

Přejděte k nám!

Účetnictví Vám zpracujeme včas a zodpovědně!

 

více

Povinnost elektronického podání

Novela zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2014

více

Minimální výše pojistného

Od 1. 1 2014 se zvyšuje minimální výše pojistného pro rok 2014

 • 1752 Kč měsíčně pro osoby samostatně výdělečně činné
 • 1148 Kč měsíčně pro osoby bez zdanitelných příjmů

Minimální zálohy na sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné

 • s hlavní činností se od roku 2014 zvyšují na 1894 Kč
 • pro vedlejší výdělečnou činnost bude záloha v příštím roce 758 Kč

 

 

Zasílat novinky e-mailem

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

vedení účetnictví