Rezervy v DE

Vlastník si stanoví svým uvážením výši rezervy sám, je ale potřeba prokázat oprávnění tvorby - což nejlépe prokáže doložením kalkulace.

  • rezerva časová - tvoří se vždy ve stejné výši
  • rezerva výkonová - u movitého majetku s možným měřením

Oprava na níž se tvořila rezerva musí být dokončena nejpozději ve zdaňovacím období následujícím po jejím zahájení - neboli fyzickém započetí práce. Není-li rezerva vyčerpána zcela, musí být zbytek zrušen. Lze zahájit opravu i v následujícím roce po roce plánovaného zahájení oprav. Pokud tak není musí být rezerva zrušena.

Depozitní povinnost dle § 7 odst. 4 zákona o rezervách znamená povinnost uložit peněžní částku ve výši tvorby rezervy na zvláštní účet v bance vedený v kč nebo eur.

Kontaktní informace

Ing. Lucie Hronková

Česká Olešná 23

37853 Strmilov

Tel.: 724 243898

Email: LS@CAT.CZ

více

Přejděte k nám!

Účetnictví Vám zpracujeme včas a zodpovědně!

 

více

Povinnost elektronického podání

Novela zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2014

více

Minimální výše pojistného

Od 1. 1 2014 se zvyšuje minimální výše pojistného pro rok 2014

  • 1752 Kč měsíčně pro osoby samostatně výdělečně činné
  • 1148 Kč měsíčně pro osoby bez zdanitelných příjmů

Minimální zálohy na sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné

  • s hlavní činností se od roku 2014 zvyšují na 1894 Kč
  • pro vedlejší výdělečnou činnost bude záloha v příštím roce 758 Kč

 

 

Zasílat novinky e-mailem

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

vedení účetnictví